Strona główna

LA FOLLE JOURNEE DE VARSOVIE

Les Titans - Szalone dni Muzyki 29.09 - 02-10.2010

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH W POZNANIU: Zespół Smyczkowy OSM II st. im. Henryka Wieniawskiego w ZSM w Poznaniu

W skład zespołu wchodzą uczniowie i absolwenci Poznańskiej Szkoły Talentów w ZSM w Poznaniu. Laureaci czołowych nagród konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. H. Wieniawskiego została założona w 1990 roku w ramach działającego od 1978 roku Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu. Kształci młodzież o szczególnych i wcześnie objawionych uzdolnieniach muzycznych, przygotowuje do studiów muzycznych i samodzielnej działalności artystycznej. Zapewnia uzyskanie wykształcenia ogólnego na poziomie gimnazjum i liceum. Jest jedyną tego typu szkołą w Polsce w zachodniej części kraju, oryginalnym pomysłem edukacyjnym, który z fazy eksperymentu przekształcił się w skuteczny system opieki nad talentami muzycznymi (stąd zwyczajowa nazwa: Poznańska Szkoła Talentów). Aktualnie kształci 52 uczniów, w tym 28 spoza Poznania. Uczniowie Szkoły Talentów są w związku ze specyfiką swej edukacji bardzo często uczestnikami i laureatami konkursów, chociaż rywalizacja konkursowa nie jest celem ich edukacji muzycznej, a jedynie jej ważnym składnikiem. W krótkiej, bo zaledwie dwudziestoletniej, historii uczniowie Szkoły Talentów wystąpili ponad 750 razy w konkursach szczebla krajowego (ponad 450 laureatów) i międzynarodowego (ok. 100 laureatów). Praktycznie wszyscy absolwenci kontynuują kształcenie artystyczne w akademiach muzycznych w Polsce, a także w ośrodkach europejskich i amerykańskich. Lista najwybitniejszych absolwentów: pianiści – Jacek Kortus, Joanna Marcinkowska, Małgorzata Sajna, Piotr Żukowski,  gitarzyści - Łukasz Kuropaczewski, Krzysztof Meissinger, skrzypkowie Michał Bryła, Jakub Haufa, Jarosław Nadrzycki, Bartłomiej Nizioł, Anna Maria Staśkiewicz.    

stat4u