Strona główna

LA FOLLE JOURNEE DE VARSOVIE

Les Titans - Szalone dni Muzyki 29.09 - 02-10.2010

CENTRUM KULTURY 105 W KOSZALINIE: Koszaliński Kwintet Akordeonowy AKORDISSIMOBogna Jaśkiewicz akordeon
Marta Drelich akordeon
Martyna Pluta akordeon
Jakub Smal akordeon
Daniel Chrząszcz akordeon


Jest jednym z niewielu tego typu zespołów istniejących na świecie. Powstał w 2010 roku z inicjatywy Artura Zajkowskiego, który jest kierownikiem artystycznym zespołu.Skład zespołu wyłonił się z Koszalińskiej Orkiestry Akordeonowej AKORD.Muzycy grają na  akordeonach „Excelsior” - włoskiej firmy „Pigini”.
AKORDISSIMO ma na swoim koncie bardzo cenne nagrody: I miejsce zdobyte na Europejskim Festiwalu Młodzieży w Neerpelt (Belgia), Grand Prix zdobyte na Międzynarodowym Konkursie Akordeonistów i Bajanistów w mieście Osa
(k./ Perm – Rosja).AKORDISSIMO jest współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Zespołowej Muzyki Akordeonowej, który corocznie odbywa się we wrześniu w Koszalinie.
AKORDISSIMO posiada bogaty oraz niezwykle atrakcyjnie zróżnicowany repertuar. Twórcą większości opracowań utworów wykonywanych przez zespół jest Artur Zajkowski.
W repertuarze zespołu znajdują się utwory od muzyki klasycznej (Aria z Suity nr 3  J.S. Bacha, Adagio g -moll"
T. Albinoniego), przez standardy jazzowe (One note samba), muzykę popularną (marsze, polki, walczyki francuskie), aż po muzykę rozrywkową czy  taneczną.
Oprócz konkursowi festiwali istnieje więc możliwość prezentacji zespołu zarówno na uroczystych koncertach, jak i na wszelkiego rodzaju imprezach okolicznościowych.

stat4u