Strona główna

LA FOLLE JOURNEE DE VARSOVIE

Les Titans - Szalone dni Muzyki 29.09 - 02-10.2010

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II ST. W JASTRZĘBIU ZDROJU: Stanisław Śmietana / dyrygent

Muzyk, pedagog; dr hab.; pracownik naukowo-dydaktyczny Filii Uniwersytetu Śląskiego, założyciel i dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju.
Znany i ceniony dyrygent orkiestr dętych. Był twórcą i wieloletnim dyrygentem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zasadniczej Szkoły Górniczej kopalni „Jastrzębie”. Obecnie kieruje: Orkiestrą Dętą Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju, Zakładową Orkiestrą Dętą kopalni „Jas-Mos” oraz Studencką Orkiestrą Dętą Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Jest twórcą i współorganizatorem międzynarodowych konkursów: Międzynarodowy Konkurs Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Międzynarodowy Konkurs „Instrumenty Dęte”. Jako dyrygent orkiestr dętych, swoje osiągnięcia udokumentował wieloma sukcesami na konkursach w kraju i za granicą, a także trzema nagraniami płytowymi.

stat4u