Strona główna

LA FOLLE JOURNEE DE VARSOVIE

Les Titans - Szalone dni Muzyki 29.09 - 02-10.2010

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 W WARSZAWIE: Andrzej Gębski skrzypce / prowadzenie

Skrzypek – solista, kameralista; studia wiolinistyczne ukończył w 1997 r. w Akademii Muzycznej  im. Fryderyka Chopina
w  Warszawie w  klasie prof. Mirosława  Ławrynowicza  uzyskując  dyplom  z  wyróżnieniem.

Jest  laureatem Międzynarodowych Konkursów Muzycznych w Łodzi, Krakowie i  Paryżu.
Od 1997 r. jest członkiem Zespołu Kameralistów Polskich Camerata Vistula prowadzonego przez Andrzeja Wróbla, a od 2002 r. pierwszym skrzypkiem zespołu.
Jako solista i kameralista Andrzej Gębski uczestniczył w licznych imprezach muzycznych koncertując w Anglii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Turkmenistanie, Chinach i Wenezueli.
Jako solista koncertował z takimi orkiestrami jak: Filharmonia Łódzka, Orkiestra Symfoniczna AMFC, Filharmonia Zielonogórska, Filharmonia Rzeszowska, Filharmonia Olsztyńska, Filharmonia Białostocka, Filharmonia Koszalińska, Hannover Kammer Orchester, Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego, Chopin Academia Orchestra, i inne.
Artysta jest propagatorem muzyki polskiej, dokonał licznych prawykonań i nagrań archiwalnych dla PRiTV utworów skrzypcowych współczesnych kompozytorów polskich a także nagrał 15 płyt kompaktowych z muzyką polską (w tym 10 dla wytwórni „Acte Prealable”), które są premierami fonograficznymi.
Od 1998 r. Andrzej Gębski zajmuje się również pracą dydaktyczną i od 2011 jest Profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.
Od  2000 r.  Andrzej Gębski  prowadzi  klasę  skrzypiec  w elitarnej  Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Z. Brzewskiego w Warszawie , a od 2002 r. orkiestrę smyczkową  tejże szkoły, którą uformował pod nazwą „Warszawska Orkiestra Smyczkowa im. Zenona Brzewskiego”.
Ponadto Andrzej Gębski prowadzi klasę skrzypiec podczas Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Łańcucie, najstarszych i największych kursów muzycznych w Europie, Akademii Smyczkowej w Goch (Niemcy), a także warsztaty muzyczne „Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci” skupiającego najzdolniejszą młodzież muzyczną kraju.
Andrzej Gębski gra obecnie na instrumencie polskiego lutnika - Wojciecha Topy.

stat4u