Strona główna

LA FOLLE JOURNEE DE VARSOVIE

Les Titans - Szalone dni Muzyki 29.09 - 02-10.2010

Akcja Labirynt 2011

06.07.2011

Akcja Labirynt 2011
MUZYCZNY PROGRAM EDUKACYJNY
Sinfonia Varsovia Centrum, ul.Grochowska 272
www.akcjalabirynt.pl

Akcja Labirynt 2011 to kompleksowy program edukacyjny, którego głównym elementem są warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Muzyka jest dla wszystkich, patronem artystycznym jest Orkiestra Sinfonia Varsovia. Projekt realizowany jest ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta stołecznego Warszawy, przy współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz koordynatorami Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Patronami medialnymi są: Mali Turyści, Wychowanie Muzyczne, Magazyn Dyrektor Szkoły, Magazyn Wychowawca oraz Interklasa.pl.

Elementy Akcji Labirynt 2011
• 31 dni warsztatów artystycznych w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia
• „Minutowa piosenka klasowa”- konkurs artystyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
• „Muzyka Tytanów w plakacie” - konkurs artystyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
• Warsztaty dla nauczycieli zorganizowane we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w maju.
Zasadniczą cechą Akcji Labirynt i jednocześnie źródłem innowacyjności projektu jest łączenie twórczego potencjału młodych warszawskich artystów z wiedzą pedagogów i dziecięcą ciekawością oraz potrzebą zabawy i artystycznej ekspresji.
Podobnie jak w pierwszej edycji Akcji zainteresowanie warszawskich nauczycieli i uczniów udziałem w programie okazało się ogromne. Wszystkie miejsca szybko zostały zarezerwowane. Do udziału w warsztatach zaprosiliśmy również dzieci i młodzież z Zespołu Ognisk wychowawczych im.K. Lisieckiego „Dziadka”. W sumie w 32 dniach warsztatowych weźmie udział 40 warszawskich szkół podstawowych a przewidywana łączna liczba uczestników to około 4000 dzieci i młodzieży z Warszawy . To prawie dwa razy więcej niż w roku ubiegłym.
Poprzednia edycja projektu odbywała się w maju i czerwcu 2010 w ramach programu edukacyjnego Chopin Open, którego organizatorami byli Fundacja Ogrody Muzyczne i Orkiestra Sinfonia Varsovia.
Fundacja Muzyka jest dla wszystkich była wówczas współorganizatorem, a jej członkowie byli autorami projektu. Już wówczas projekt spotkał się z bardzo pozytywnymi, wyrażonymi pisemnie, ocenami ze strony około 80 nauczycieli. Zainteresowanie szkół zapisami do udziału w warsztatach było daleko większe niż ilość miejsc przewidzianych w projekcie. W Akcji Labirynt 2010 wzięło udział ok. 2500 dzieci z 26 szkół podstawowych. Podobnie jak w zeszłym roku przy organizacji korzystamy z pomocy dzielnicowych koordynatorów edukacji kulturalnej.

Każdego dnia w zabawie uczestniczy około 120 dzieci w ośmiu maksymalnie 15-osobowych grupach, które podążają symultanicznie swoimi ścieżkami i uczestniczą w kolejnych warsztatach. W zabawę wplecione są elementy podchodów (gry terenowej). Wnętrza zabytkowego i niewyremontowanego jeszcze budynku Instytutu Weterynarii przy ulicy Grochowskiej 272 stwarzają tajemniczą, fascynującą atmosferę; dzieci poruszają się wylosowaną wcześniej ścieżką, zbierają punkty odpowiadając na pytania, zdobywają sprawności potwierdzone kolorowymi stempelkami, stawianymi przez artystów po każdym warsztacie w osobistych dyplomach uczestników.

Warsztaty prowadzą młodzi, energiczni i energetyczni artyści z Warszawy. Są to osoby, reprezentujące różne dziedziny sztuki. Są wśród nich: Gosia Pianowska (tancerka, performerka) i Magda Grabowska (plastyczka, performerka, tancerka), Bartłomiej Zajkowski (pianista, kompozytor i reżyser dźwieku), Anna Gronowska (muzyk, fotograf), Maciej Mulawa (kompozytor, reżyser dźwięku), Paulina Święcańska (tancerka, pedagog), Małgorzata Czajka (wokalistka i aktorka), Barbara Kitta-Gajkowska (artysta plastyk), Jerzy Burdzy (muzyk, pedagog) oraz Adam Mazurek (muzyk).

Uczestnicy warsztatów w ramach Akcji Labirynt 2011, wezmą udział w 8-miu następujących warsztatach: Performernia, Sensor piano, Muzyczne oko, Laboratorium dźwięku, Taniec dawny. Taniec współczesny, Europejski quiz muzyczny, Muzyczny plakat oraz Instrumenty z bliska. Po udziale w warsztatach uzyskają sprawności: Performer, Pianista sensoryczny, Melofan, Reżyser dźwięku, Znawca metrum, Euromeloman, Plakacista i Instrumentoznawca.

Głównym celem Akcji Labirynt jest pobudzenie zainteresowania sztuką i własną aktywnością artystyczną zwłaszcza w dziedzinie muzyki. Stwarzając okazję do różnorodnych przeżyć artystycznych podczas warsztatów, chcemy pokazać dzieciom, że działania twórcze dostępne są dla wszystkich, sprawiają wiele radości, mogą być świetną zabawą i hobby. Chcemy także zachęcić nauczycieli i dyrekcje szkół do poszukiwania nowych, atrakcyjnych form edukacji artystycznej dzieci. Warsztaty są swoistym poligonem nowych aktywności, inspirującym dzieci do poszukiwania autentycznych pasji artystycznych. Ważnym celem jest dla nas popularyzowanie poglądu, iż edukacja muzyczna powinna dotyczyć wszystkich dzieci, nie tylko tych najzdolniejszych, gdyż ma ona udowodniony pozytywny wpływ na ogólny rozwój, na wyniki edukacyjne i umiejętności społeczne dzieci. Kolejne zadanie, które stawiamy przed sobą to otwarcie dzieci i nauczycieli na sztukę współczesną, na działania artystyczne związane z nowymi technologiami. Działanie to wynika z przekonania, iż nieskażone stereotypami, otwarte na eksperyment i zabawę dzieci mogą bez problemu wejść w świat ambitnej muzyki klasycznej i współczesnej oraz sztuk wizualnych. Akcja Labirynt to także poszukiwanie aktualnego algorytmu dla animacji kulturowej, skierowanej do dzieci otoczonych światem mediów i nieznajomości kodów kultury, poszukiwanie dróg dotarcia do wrażliwości dziecięcej oraz poszukiwanie języka komunikacji.
 

stat4u